Pierwsze logowanie

Gdy otrzymają Państwo dokument z danymi do podglądu właściciela, prosimy na nim odszukać login, który jest ciągiem cyfr oraz hasło tymczasowe podane przez administrację. Po czym prosimy przejść na stronę: https://tomojdom.pl/.

Pierwsze logowanie

Na stronie logowania:

  • Pole Nazwa użytkownika > wpisujemy login.
  • Pole Hasło > wpisujemy Hasło tymczasowe podane przez administrację/zarządcę.
  • Klikamy: Zaloguj hasłem.

Pierwsze logowanie

System wymusi zmianę hasła na własne, zostaną Państwo przeniesieni na stronę jego zmiany. Prosimy wypełnić następujące pola:

  • Pole Nowe hasło > wpisują Państwo własne hasło.
  • Pole Potwierdź nowe hasło > prosimy wpisać własne hasło ponownie.
  • Pole Stare lub tymczasowe hasło > wpisujemy hasło tymczasowe otrzymane od administratora/zarządcy.
  • Klikamy: Zmień hasło.

Nowe hasło musi spełniać warunki podane na stronie. Zostaną Państwo przekierowani z powrotem do strony logowania.

Pierwsze logowanie

Od tego momentu na podgląd właściciela logują się już Państwo za pomocą własnego hasła, na stronie logowania:

  • Pole Nazwa użytkownika > wpisujemy login.
  • Pole Hasło > wpisujemy tym razem własne hasło.
  • Klikamy: Zaloguj hasłem.

W tym momencie powinni trafić Państwo na stronę kartoteki mieszkańca.

Pierwsze logowanie

Jeśli wystąpiły trudności z logowaniem, to zapraszamy do zapoznania się z pomocą w instrukcji: Problemy z logowaniem.