Zmiana hasła

Po zalogowaniu do podglądu właściciela mogą Państwo zmienić hasło na nowe, w tym celu prosimy kliknąć górne menu — wybrać z niego zakładkę z imieniem i nazwiskiem.

Zmiana hasła

W zakładce prosimy odnaleźć sekcję o nazwie Zmień hasło. Prosimy wypełnić następujące pola:

  • Pole Nowe hasło > wpisują Państwo nowe hasło.
  • Pole Potwierdź nowe hasło > prosimy wpisać nowe hasło ponownie.
  • Pole Stare lub tymczasowe hasło > wpisujemy stare hasło.
  • Kliknąć: Zmień hasło.

Nowe hasło musi spełniać warunki podane na stronie. Po udanym zmianie hasła, strona podglądu internetowego zostanie załadowana jeszcze raz.

Zmiana hasła