Szczegółowe rozrachunki

  • Aby poznać szczegóły Państwa rozrachunków ze wspólnotą, prosimy kliknąć górne menu, wybrać z niego zakładkę: Nieruchomość.

Szczegółowe rozrachunki

  • Państwa rozrachunki ze wspólnotą będą tutaj pogrupowane w miesiące. Kwota Saldo to saldo wpłat i obciążeń na koniec danego miesiąca.

Szczegółowe rozrachunki

  • Po kliknięciu przycisk: Rozrachunki 2020-07, pokażą się pozycje z danego miesiąca.

Szczegółowe rozrachunki

  • Po kliknięciu przycisk: Drukuj, pobierze się Państwu druk w PDF. W którym będzie tabelka ze wszystkimi zaksięgowanymi obciążeniami i wpłatami od początku roku.

Szczegółowe rozrachunki