Wydruki opłat, korekt i rozliczeń

Z podglądu właściciela mogą Państwo też pobrać dokumenty wystawione za użytkowanie lokalu, rozliczenia liczników i kosztów oraz kartotekę konta rozrachunkowego. Aby pobrać stosowny dokument, należy kliknąć na jego nazwę widoczną na stronie. Wydruki tutaj wygenerowane nie będą odpowiadały formie wydruków przekazywanych przez administrację, nie mniej powinny merytorycznie przedstawiać stan faktyczny.

Opłaty za lokal

Na wydruku znajdzie się informacja o pozycjach naliczanych za Państwa nieruchomość. W podsumowaniu zostanie podany rachunek bankowy do wpłat oraz kwota do zapłaty. Dodatkowo będzie też widoczny kod QR, który zawiera w sobie dane do przelewu. Taki kod należy zeskanować aplikacją bankową na telefonie, dzięki temu dane do przelewu uzupełnią się automatycznie.

Wydruki

Korekty i rozliczenia

Korekty opłat i rozliczenia są zbliżone. W tym przykładzie skupimy się na wydruku rozliczenia liczników. Wydruk rozpoczyna się od tabelki z zużyciem liczników, która przedstawia liczniki uczestniczące w rozliczeniu, ich numery oraz odczyty, oraz wyliczone zużycie dla każdego z nich.

Następna w kolejności jest tabelka z rozliczeniem, czyli porównaniem naliczonych zaliczek do obciążenia wynikającego z zużyć liczników. W tabelce mamy kolumny:

  • Było naliczone > jest to kwota wcześniejszych obciążeń, zazwyczaj są to naliczone zaliczki, ale nie zawsze, mogą to też być korekty lub inne rozliczenia.
  • Ilość > to zużycie liczników.
  • Stawka > to stawka, po której zostanie rozliczone zużycie liczników.
  • Powinno być > to iloczyn kolumn Ilość i Stawka.
  • Wartość > to różnica kolumn Powinno być i Było naliczone. Kwota ujemna oznacza nadpłatę (zwrot) z danej pozycji.

Jako ostatnie prezentowane jest podsumowanie, przedstawia wynik rozliczenia oraz rachunek do wpłat. Określa ono też czy wynik rozliczenia jest do zwrotu, czyli nadpłatą, którą ew. można potrącić przy dokonywaniu następnej wpłaty. Lub wynik rozliczenia jest do zapłaty, czyli kwotą, którą muszą Państwo wpłacić na wskazany rachunek bankowy.

Wydruki

Kartoteka konta

Wydruki