Dane lokalu i odczyty liczników

Aby sprawdzić dane lokalu lub odczyty Państwa liczników prosimy kliknąć górne menu, wybrać z niego zakładkę Nieruchomość. Następnie z drugiego podmenu wybrać Lokal.

Dane lokalu i liczników

Domyślnie jako pierwsza ładuje się karta z danymi lokalu. Po kliknięciu nazwy danej można zobaczyć historię jej zmian.

Dane lokalu i liczników

Natomiast po wybraniu karty Liczniki, wyświetlą się Państwu liczniki dodane do lokalu. Kliknięcie nazwy licznika spowoduje otwarcie historii odczytów i zużyć.

Dane lokalu i liczników