Forum

Portal tomojdom.pl umożliwia Państwu komunikację z innymi właścicielami lokali na wbudowanym forum. Aby przejść do niego, prosimy kliknąć górne menu, wybrać z niego zakładkę Forum.

Forum

Przed przystąpieniem do dyskusji należy uzupełnić swój nick, który będzie prezentowany innym uczestnikom. Trzeba go wpisać w pole Nick i kliknąć Zapisz.

Forum

Aby dodać nowy wątek, należy przejść do sekcji Nowy wątek, uzupełnić pola Tytuł oraz Opis, a następnie kliknąć przycisk Utwórz nowy wątek.

Forum

W sekcji Forum można zapoznać się z istniejącymi wątkami, aby rozwinąć wątek, trzeba kliknąć jego nazwę. Aby udzielić odpowiedzi na dany post trzeba, kliknąć przycisk Odpowiedz następnie uzupełnić pole tekstowe i kliknąć przycisk Odpowiedź.

Forum