Forum

Aby zacząć nowy wątek na forum właścicieli, prosimy kliknąć górne menu, wybrać z niego zakładkę Komunikacja.

Forum

W polu Typ prosimy wybrać Forum.

  • Pole Nick — podać swoją nazwę na Forum.
  • Kliknąć Zmień — wykonujemy to tylko raz, system zapamięta nick.
  • Uzupełnić Tytuł i Treść.
  • Na koniec kliknąć Opublikuj.

Forum

Nowy wątek pojawi się w zakładce Komunikacja.

Forum

Klikając na jego tytuł, można zobaczyć odpowiedzi właścicieli. Na poszczególne posty można odpowiedzieć, klikając na przycisk #nr (Odpowiedź na: #nr).

Forum