Głosowanie w uchwale

  • Aby zagłosować w uchwale, prosimy kliknąć górne menu, wybrać z niego zakładkę Uchwały i materiały.

Głosowanie w uchwale

  • W zakładce odnajdujemy sekcję Uchwały. Mogą Państwo pobrać uchwałę i zapoznać się z jej treścią, kliknąć tytuł. Aby oddać głos, prosimy kliknąć przycisk: Zmień głos. Głos można zmieniać, dopóki uchwała nie zostanie ustawiona jako przegłosowana.

Głosowanie w uchwale

  • Uchwała po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyniku przejdzie do sekcji Uchwały przegłosowane.

Głosowanie w uchwale