Głosowanie w uchwale

Jedną z kluczowych funkcjonalności podglądu internetowego jest możliwość głosowania nad uchwałami drogą elektroniczną. Aby zagłosować w uchwale, prosimy kliknąć górne menu, wybrać z niego zakładkę Uchwały.

Głosowanie w uchwale

W zakładce odnajdujemy sekcję Głosowane uchwały, zawiera ona uchwały, które są obecnie poddawane głosowaniu. Mogą Państwo pobrać uchwałę i zapoznać się z jej treścią, klikając na jej tytuł. Aby oddać głos, prosimy kliknąć przycisk: Brak, zmieni się on na głos Za, ponowne kliknięcie zmieni głos na Przeciw. Każde następne kliknięcie będzie zmieniało głos pomiędzy Za i Przeciw, niemożliwe jest wstrzymanie się lub powrócenie do Brak. Głos można zmieniać, dopóki uchwała nie zostanie ustawiona jako przegłosowana przez administratora/zarządcę.

Głosowanie w uchwale

Uchwała po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyniku przejdzie do sekcji Zakończone uchwały.

Głosowanie w uchwale