Materiały informacyjne

Administrator/Zarządca budynku może Państwu udostępniać materiały takie jak regulaminy rozliczania mediów, rozporządzenia miasta i inne, bezpośrednio w podglądzie właściciela. Aby je pobrać, prosimy kliknąć górne menu, wybrać z niego zakładkę Materiały. Materiały informacyjne są dostępne w dwóch miejscach, pierwsze z nich to materiały charakterystyczne dla danej nieruchomości, drugie to pliki ogólne.

Materiały informacyjne

Pliki do znajdują się w sekcji Materiały. Aby je pobrać, prosimy kliknąć ich tytuł.

Materiały informacyjne